• Tüm Sigorta İhtiyaçlarınız İçin Yanınızdayız

  • Sağlık Sigortası

  • Konut Sigortası

  • İşyeri Sigortası

  • Araç Sigortası

Oto ve Ferdi Kaza Sigortaları

1-Kasko Sigortası

·         Aracın karayolunda kullanılabilinen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,

·         Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

·         Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler

·         Aracın yanması

·         Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

·         Enflasyondan Korunma teminatı

 

Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar:

·         Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar

·         Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

·         A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

·         Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,

·         Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,

·         Taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar (sadece özel otolarda)

·         Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar ( sadece özel otolarda)

·         Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile gelir kaybından doğan zararlar

·         Taşıtın kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşıması nedeniyle uğrayacağı zararlar (yük taşıyan araçlarda)

Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar. (sadece özel otolarda)

Hukuksal Koruma Sigortası

·         Sigortacı; sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal  çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri üstlenir.

 

1) Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma 

2) Sürücü Hukuksal Koruması (Sadece özel otolarda)

a)Birleşik Kasko Sigortası

Kasko, ihtiyari mali sorumluluk, ferdi kaza koltuk ve hukuksal koruma sigortalarından oluşan kasko paket sigortasıdır.

PAKET KAPSAMINDA YER ALAN TEMİNATLAR

Kasko + İhtiyari Mali Sorumluluk + Ferdi Kaza Koltuk + Hukuksal Koruma + Yardım Hizmeti

 

ÖZELLİKLERİ

·         Römorklar hariç tüm kullanım tarzları için uygun bir üründür.

·         Aracın yanması, çalınması, çarpma ve çarpışma hasarları için teminat verilmekte olup, Kasko Genel Şartlarının A-4 maddesinde yer alan teminatlar Oto ve Ferdi Kaza Sigortaları Uygulama Esasları çerçevesinde ek prim alınmak suretiyle verilebilmektedir.

·         İhtiyari Mali Sorumluluk, Ferdi Kaza Koltuk, Hukuksal Koruma teminatları da aynı şekilde Uygulama Esasları ve Yetki Limitleri çerçevesinde verilmektedir.

YARDIM HİZMETLERİ TEMİNAT VE LİMİTLER

Şirketimiz ile asistans firma arasında yapılan anlaşmaya göre KaskoSigortası yaptıran sigortalılarımıza aşağıda belirtilen Araç ve Kişisel Yardım teminatları, Türkiye sınırları içerisinde, KKTC ve Avrupa ülkelerinde sunulmaktadır. Aracın çekilmesi, kurtarılması, yol kenarı yardım hizmeti, benzin bitmesi durumunda çekme, çilingir, lastik değiştirme ve tıbbi nakil hizmeti 0 km’den itibaren, diğer tüm yardım teminatları ise kaza, arıza veya çalınmanın, Sigortalının daimi ikametgah adresinin bulunduğu ilin sınırları dışında meydana geldiği durumlarda uygulanır.

İkame amaçlı kiralık araç teminatı hizmetlerinde; kaza, arıza veya çalınma neticesinde oluşan hasarın Sigortalı Aracın mutat sürücüsünün Türkiye dahilindeki ikametgahından asgari 0 Kilometre (limitsiz) mesafede olduğu durumlarda geçerlidir.

 

İkame kiralık araç teminatı;

Poliçe geçerlilik süresince gerçekleşen bir arıza veya kaza sonucu Sigortalı Araç’ta meydana gelen (Poliçe kapsamında) bir hasar sonucunda ve aşağıdaki tüm koşulların sağlanması halinde, Kaza durumunda 7 gün, Arıza durumunda ise 2 gün süreyle, Sigortalı Kişi’ye ikame kiralık araç verilir. Bu hizmet sadece özel otolarda verilmektedir

 

b-Özel Otomobil Paket Sigortası

PAKET KAPSAMINDA YER ALAN TEMİNATLAR

Kasko + İhtiyari Mali Sorumluluk + Ferdi Kaza Koltuk + Hukuksal Koruma + Yardım Hizmeti

 

ÖZELLİKLERİ

·         Sadece binek araçlara özel bir üründür.

·         Aracın yanması, çalınması, çarpma ve çarpışma hasarları, grev, lokavt, halk hareketleri, terör, sel, enflasyondan korunma teminatı , 0 km. araçlarda yeni araç ikame teminatı, taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar ve yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen ve çektirilen araca gelen zararlar için teminat verilmekte olup, Kasko Genel Şartlarının A-4 maddesinde yer alan diğer teminatlar Oto ve Ferdi Kaza Sigortaları Uygulama Esasları çerçevesinde ek prim alınmak suretiyle verilebilmektedir.

·         Yine İhtiyari Mali Sorumluluk, Ferdi Kaza Koltuk, Hukuksal Koruma teminatları da aynı şekilde Uygulama Esasları ve Yetki Limitleri çerçevesinde verilmektedir.

YARDIM HİZMETLERİ TEMİNAT VE LİMİTLER

Şirketimiz ile asistans firma arasında yapılan anlaşmaya göre KaskoSigortası yaptıran sigortalılarımıza aşağıda belirtilen Araç ve Kişisel Yardım teminatları, Türkiye sınırları içerisinde, KKTC ve Avrupa ülkelerinde sunulmaktadır. Aracın çekilmesi, kurtarılması, yol kenarı yardım hizmeti, benzin bitmesi durumunda çekme, çilingir, lastik değiştirme ve tıbbi nakil hizmeti 0 km’den itibaren, diğer tüm yardım teminatları ise kaza, arıza veya çalınmanın, Sigortalının daimi ikametgah adresinin bulunduğu ilin sınırları dışında meydana geldiği durumlarda uygulanır.

İkame amaçlı kiralık araç teminatı hizmetlerinde; kaza, arıza veya çalınma neticesinde oluşan hasarın Sigortalı Aracın mutat sürücüsünün Türkiye dahilindeki ikametgahından asgari 0 Kilometre (limitsiz) mesafede olduğu durumlarda geçerlidir.

İkame kiralık araç teminatı;

Poliçe geçerlilik süresince gerçekleşen bir arıza veya kaza sonucu Sigortalı Araç’ta meydana gelen (Poliçe kapsamında) bir hasar sonucunda ve aşağıdaki tüm koşulların sağlanması halinde, Kaza durumunda 7 gün, Arıza durumunda ise 2 gün süreyle, Sigortalı Kişi’ye ikame kiralık araç verilir. Bu hizmet sadece özel otolarda verilmektedir

 

2-Ferdi Kaza Sigortası

Beklenmedik kazalar öncesi Güneş Ferdi Sigortası... Hiç beklemediğiniz ama herkesin başına gelebilecek felaketlere karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın. Gelin Güneş Sigorta'ya, çağdaş bir güvence olan "Ferdi Kaza Sigortası" yaptırın.

Beklenmedik kazalar öncesi Güneş Ferdi Kaza Sigortası...

Aracınızla giderken, yolda yürürken ya da bir merdivende, asansörde kim bilir hiç ummadığınız daha nerelerde talihsiz bir kaza gelip sizi bulabilir.

Bu tür aksilik ve kazaların olmasını, ne kadar dikkatli olursak olalım önleyemeyiz. Üstelik bu kazaların sonucunda ortaya çıkabilecek tedavi giderleri, aktif iş yaşamına devam edememek gibi zorluklarla karşılaşmak durumu daha da kötüleştirir. Bu tür kazalar bazen ölümle bile sonuçlanabilir.

Hiç beklemediğiniz ama herkesin başına gelebilecek bu tür kazalara karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın. Gelin Güneş Sigorta'ya, çağdaş bir güvence olan  "Ferdi Kaza Sigortası" yaptırın.

 

Neleri güvence altına alıyor?

·         Sigortalının kaza sonucu ya da kazaya bağlı nedenlerle, hemen veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde ölümü halinde yasal mirasçılarına ya da belirlediği kişilere ödenecek ölüm tazminatı ile  sevdiklerini kimseye muhtaç etmeden, standartlarını koruyarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlar.

·         Sigortalının kaza sonucu hemen ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde sürekli sakatlık tazminatı ödenir.

Acil Yardım Hizmeti

Bireysel ve Grup Ferdi Kaza Sigortalarında; hastalık veya kaza durumunda TUR ASSIST Güvencesi ile sağlanan acil yardım hizmetleri:

1. Doktor veya Ambulans Gönderilmesi

Meydana gelen ciddi bedeni yaralanma veya ciddi hastalık durumlarında, Şirket doktorunun kararıyla en yakın yerden gidecek ambulans veya doktor ücreti sene içinde 2 olaya kadar olay başına 250.TL’sı olarak karşılanacaktır.

2. Vefat halinde cenaze nakli

Sigortalının  seyahati esnasında vefatı halinde Şirket cenazenin Daimi İkametgaha nakli için gerekli organizasyonu yapar ve cenazenin naklini temin eder. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamı dışındadır.

3. Tıbbi Danışma

Sigortalının karşılaştığı sağlık problemi konusunda Şirket Tıbbi Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane ve teşhis merkezleri adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur, ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Bu teminatla ilgili tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

4. Hukuki Danışma

Sigortalının hukuki bir konu ile ilgili talebi üzerine, 365 gün 24 saat boyunca, Şirket tarafından alanında uzman bir hukuk danışmanıyla görüştürme yapılarak hukuki danışmanlık hizmeti verilecektir. Yapılacak danışmanlık hizmetinde herhangi bir hukuki döküman hazırlanmayacak, yasal işlemlerin Sigortalı adına ifa/ikmali kapsanmayacaktır.

5. Acil mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıda yer alan maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

 

Dilerseniz poliçenize;

Gündelik Tazminat ve Tedavi Masrafları teminatlarını  ilave ettirerek kazalara karşı güvencenizin kapsamını genişletebilirsiniz.

 

Gündelik Tazminat Teminatı :Kaza sonucu sigortalının geçici olarak çalışamayacak duruma gelmesi halinde kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir.

Tedavi Masrafları Teminatı :Kaza sonucu ortaya çıkan; doktor,ilaç,hastane gibi tedavi masraflarını poliçede yazılı Tedavi Masrafları meblağına kadar öder.

Ferdi Kaza poliçelerimiz

Şahıs Ferdi Kaza Sigortası : Bir kişinin her türlü kaza sonucu ölümü veya sakat kalması halinin teminat altına alınmasıdır.

 

Grup Ferdi Kaza Sigortası : Bir işyeri, kulüp, dernek ya da herhangi bir nedenle grup oluşturan kişilerin kazalara karşı teminat altına alınmasıdır.

 

3-Zorunlu Sigortalar

1. KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır .

Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

 

2. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU MOTORLU ARAÇLARLA İLGİLİ MESLEKİ FAALİYETTE BULUNANLARA AİT ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ

2918 ve değişik 4199 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre düzenlenmiştir.  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası tarife ve talimatının A.2 bölümü kloz olarak poliçeye eklenmiştir.

 

3. ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, sigortalının 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunundan doğan sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin eder.

Sigortalının taşımayı zaruri haller hariç, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapması gerekir.

Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

 

4. KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI

Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır. (06/07/2007 tarih ve 31683 numaralı Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü yazısı kapsamında ilgili madde değişmiştir.)

Poliçede kayıtlı taşımacının, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur.

 

a)Trafik Sigortası

Genel Müdürlük, bölge ve şube müdürlükleri ya da yurt çapında yaygın acentelerimize başvurmanız yeterli. Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.

b)Bizim Trafik

Bizim Trafik’le yola avantajlı çıkın... Karayolları trafik kanunu zorunlu mali sorumluluk sigortası, İhtiyari mali sorumluluk sigortası, Ferdi kaza sürücü koltuk sigortası, Güneş oto yardım hizmeti teminatlarını içermektedir.

MOTORLU ARAÇ SORUMLULUK PAKET SİGORTA TARİFESİ (BİZİM TRAFİK) TEMİNATLAR:

·         KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

·         İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

·         FERDİ KAZA SÜRÜCÜ KOLTUK SİGORTASI

·         GÜNEŞ OTO YARDIM HİZMETİ

TEMİNAT LİMİTLERİ :

·         KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

·         Hazine Müsteşarlığınca Belirlenen Yasal Tarife Limitleri

·         İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

·         Bedeni ve maddi ayrımı yapılmaksızın olay başına : 12.500,00 TL, 30.000,00 TL arası 5 alternatifli teminat

·         FERDİ KAZA SÜRÜCÜ KOLTUK SİGORTASI

·         Sadece araç sürücüsü için geçerli olmak üzere; 

·         Ölüm halinde: 2.000,00 TL ile 10.000,00 TL arası 5 alternatifli teminat

·         Sürekli Sakatlık halinde: 2.000,00 TL ile 10.000,00 TL arası 5 alternatifli teminat

·         Tedavi Gideri: 200,00 TL ile 1000,00 TL arası 5 alternatifli teminat

·         GÜNEŞ OTO YARDIM HİZMETİ

·         Şirketimiz ile GÜNEŞ ASISTANS Şirketi arasında yapılan sözleşme gereğince, sadece özel otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici treyler ve tankerlerde aracın çekilmesi ve kurtarılması hizmetleri sigortalının daimi ikametgahından 0 km.'den itibaren diğer hizmetler ise 25 km'den itibaren tüm Türkiye'de verilmektedir.

ARAÇ TEMİNATLARI

·         Aracın çekilmesi = Binek ve hafif ticari araçlar için 800 TL, Aracın vimç ile kurtarılması: Binek ve hafif ticari araçlar için .1500 TL, Ağır ve özel maksatlı ticari araçlar için: 2.200 TL.

·         Lastik değiştirilmesi hizmeti = işçilik sınırsız (malzeme lehdar'a ait), olay yerinde değiştirilememesi halinde en fazla 500 TL, benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi işçilik sınırsız en fazla 500 TL (en yakın benzinciye kadar)

·         Oto kapı kilit en fazla 500 TL (en yakın servise kadar)

·         Yol kenarı yardım ulaşım 50 km (tek yön) işçilik 2 saat, aracın kaza ve arızalanması nedeniyle konaklama 4 yıldızlı otelde en fazla 3 gün max. 5kişi, daimi ikemetgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati sınırsız,

·         Seyahate devam etmek için kiralık araç 250 TL (en fazla 2 gün)

·         Aracın emanet ve muhafazası 1000 TL'yi aşmamak üzere (en fazla 2 gün)

·         Aracın geri getirilmesi için seyahat 500 TL limit (profesyonel sürücü hizmeti sınırsız)

·         Yedek parça temini ve ulaştırılması sınırsız organizasyon (ulaştırılması 10 kg 'a kadar)

FERDİ TEMİNATLAR

·         Yaralanma veya hastalık durumunda geri dönüş seyahati veya nakli = sınırsız,

·         Tedavi sonrasında ikametgaha geri dönüş = sınırsız,

·         Vefat eden sigortalının ve eşlik eden lehdarların nakli= sınırsız,

·         Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması = seyahat sınırsız

·         Türkiye sınırları içinde, aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati : sınırsız (en fazla 500 TL)

·         Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu seyahat = sınırsız,

·         Yaralanma nedeniyle yurt dışında konaklama süresinin uzatılması: 4 yıldızlı otelde en fazla 5 gün

·         Vefat eden sigortalının nakli, ilaç gönderilmesi organizasyonu ve acil mesajların iletilmesi sınırsız

KONUT YARDIM

·         Tesisat işleri = bağlantı,

·         Elektrik işleri = bağlantı,

·         Anahtar işleri = bağlantı,

·         Cam işleri = bağlantı,

·         Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu = bağlantı.

BİLGİ VE ORGANİZASYON

Turistik bilgiler, yol, kaza ve hava durumu bilgileri, sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler, ulaşım araçları ile ilgili bilgiler, döviz kurları bilgileri, restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgiler, konaklama ile ilgili bilgi, kültürel aktiviteler hakkında bilgi, hayvan bakımı ile ilgili bilgiler, özel günler için organizasyon, yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri, tercüme hizmetleri, çiçek gönderme hizmetleri ve diğer bilgi ve hizmetler: Sınırsız.

c)Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, sigortalının 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunundan doğan sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin eder.

Sigortalının taşımayı zaruri haller hariç, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapması gerekir.

Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Teminat Türleri

Ölüm teminatı

Ölüm teminatı ; kazanın, yolcunun kaza tarihinden itibaren iki sene içinde ölümüne sebebiyet vermesi halinde, ölenin yardımından mahrum kalanların destekten yoksun kalma tazminatını karşılar.

Sakatlık teminatı

Sakatlık teminatı, kazanın yolcunun derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında geçici veya daimi surette sakatlanmasına sebebiyet vermesi halinde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatını karşılar.

Tedavi giderleri teminatı

Tedavi giderleri teminatı, kaza nedeniyle yaralanan yolcuların ilk yardım, muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ötürü hastanede veya diğer yerlerdeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri karşılar.

Sigorta Kapsamına Girmeyen Taşıtlar

Otomobille şehirlerarası ve/veya uluslararası taşımacılık yetki belgesi kapsamında yapılan taşımalar hariç olmak üzere, özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar, genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait otomobillerle yapılan taşımalar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar, lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar bu sigorta kapsamı dışındadır.

 

Tazminat Ödenmesinde Öncelikli Sigorta

Meydana gelen zarar öncelikle bu sigortadan karşılanır. Sigorta sözleşmesinin hiç yapılmamış olması, yapılmış fakat geçersiz hale gelmiş olması, süresinin bitmiş olması veya meydana gelen zararın bu sigorta teminatlarının üzerinde bulunması halinde, teminatların üzerinde kalan kısım için sırasıyla, 13/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre yapılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortasına ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortasına başvurulur.

Sigortacı, sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza nedeniyle, kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ödenmiş doktor ücreti ile hastane ve diğer sağlık kurumlarında ayakta ve yatakta yapılan tedavilere ilişkin giderleri, nakil ücretlerini poliçede tedavi giderleri teminatı için belirlenen meblağa kadar öder.

Teminat Türlerinin Birleşmesi

Bir kaza, ölüm ve sakatlık tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak, sakatlık tazminatı almış bulunan sigortalı, kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ve bu kaza neticesinde vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, varsa sigortalıya ödenmiş bulunan sakatlık tazminatı ile ölüm tazminatı arasındaki fark ödenir. Tedavi masrafları, ölüm veya  sakatlık tazminatından indirilmez.

e)Yeşilkart Sigortası

1 Ocak 1953 tarihinde çalışmaya başlayan “Uluslararası Motorlu Taşıt Mali Sorumluluk Sigortası  Sistemi” ( bilinen adıyla Yeşil Kart ) ; ülkeleri dışına çıkan sürücülerle, bu sürücülerin yabancı memleketlerde taşıtlarıyla zarar verdikleri üçüncü  şahıslara çift yönlü bir kolaylık sağlamak amacıyla düşünülmüş ve meydana getirilmiştir.

Yeşil kart Sigortası, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yurt dışında geçerli olan  şeklidir. Bu sigortanın tanzimi ile her ülke sınırında, Ülkenin Mecburi Trafik  Sigortasını yaptırma zorunluluğu ortadan kalkmış  olur. Hangi ülkede kaza yapılmış ise, o ülkenin yasal limitleri dahilinde tazminat ödenir.

Bu sigorta ile; aracınızın yurt dışında ve Yeşil Kart’ın arkasında belirtilmiş olan üye ülkelerdekullanımı sırasında bir kimsenin ölümüne / yaralanmasına veya maddi zarara uğranmasına sebep olmasından dolayı, o ülkenin trafik kanununa göre size (işleten olarak) düşen hukuki sorumluluğu, yine aynı zorunlu limitler dahilinde teminat altına alabilirsiniz.Sigorta Şirketleri Yeşil Kart Sigortasını, üye ülkelerde kurulmuş olan Motorlu Taşıt Büroları adına ve acentesi olarak yapmaktadırlar.

© Copyright 2011 Tüm hakları saklıdır .Tasarım ve Yazılım hangiacente.com tarafından hazırlanmıştır
Error 301

301 - Moved Permanently . That’s an error.

Requested content has been permanently moved. That’s all we know.